Mokinių piešiniai  „Vilties aitvarai“ , skirti Gedulo ir vilties dienai