VSS ataskaitos

Šiuos mokyklos dokumentus galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas.

VSS finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metinės

Metinės pagal VSAFAS 2010m.

2011 m. ataskaitos

2012 m. ataskaitos

I ketv. tarpinės ataskaitos

II ketv. tarpinės ataskaitos

III ketv. tarpinės ataskaitos

2013 m. ataskaitos

2014 m. I ketv. ataskaitos

2014 m. II ketv. ataskaitos

2014 m. III ketv. ataskaitos

2014 m. finansinės būklės ataskaita

2015 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Informacija apie darbo užmokestį 2015 m. II ketv.

2015 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Informacija apie darbo užmokestį 2015 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015 m. IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2015 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2015 metus (+aiškinamasis raštas prie FA už 2015 m.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. I ketv.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. II ketv.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. III ketv.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m. IV ketv.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2016 metus

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m.

Finansinės ataskaitos už 2017 m. I ketv.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2017 m. II ketv.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2017 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. III ketv.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. IV ketv.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2017 metus.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018 metų I ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2018 m. I ketvirtį.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018 metų II ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2018 metų II ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018 metų III ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2018 metų III ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018 metų IV ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2018 metus

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos už 2019 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2019 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos už 2019 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2019 metus.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 metų I ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už 2020 m I ketvirtį.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2020 metų II ketvirtį.

Finansinės ataskaitos už 2020 m. II ketvirtį.