Senoji mokykla 1927m.Mokykla Daujėnuose veikia nuo 1910 metų. Tarpukario Lietuvoje ji vadinosi Prezidento Antano Smetonos vardo pradžios mokykla. Buvo tik keturi skyriai, o nuo 1940m. – jau šešios klasės. Vaikai mokydavosi iki 14 metų. Mokslo metai prasidėdavo rugsėjo pradžioje, o tie, kurie piemenaudavo, ateidavo mokytis tik baigę rudens darbus. Nelankantieji mokyklos turėdavo mokėti 10 litų baudą. 1975m. spalio 25. mokykla persikėlė į naują pastatą.

 

 

 

 

Mokyklos pavadinimų kaita
Iki 1950m. – pradžios mokykla.
Nuo 1950m. iki 1961m. – septynmetė mokykla.
Nuo 1961m. iki 1986m. – aštuonmetė mokykla.
Nuo 1986m. iki 1987m. – devynmetė mokykla.
Nuo 1987m. iki 1988m. – nepilna vidurinė mokykla.
Nuo 1988m. iki 1993m. – devynmetė mokykla.
Nuo 1993m. – pagrindinė  mokykla

Iki šiandien…
Iš viso dirba 22 mokytojai
Pagalbos vaikui specialistai:
specialioji pedagogė – logopedė, socialinė pedagogė.
Aptarnaujančio personalo 10 žmonių.