OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

 DAUJĖNŲ PAGRINDINĖJE  MOKYKLOJE

 

Pasvalio rajono Daujėnų pagrindinėje mokykloje nuo 2018-2019 mokslo metų pradžios įgyvendinama viena iš efektyviausių smurto ir patyčių prevencijos programų – Olweus patyčių prevencijos programa. Ši programa buvo sukurta ir moksliškai pagrįsta Norvegijoje, jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų tyrinėjantis patyčių ir smurto problemas mokinių tarpe. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje, Japonijoje, Anglijoje, Škotijoje, Airijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Australijoje. Šioje programoje dalyvavę mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo). Panašūs rezultatai buvo pasiekti įgyvendinant programą ir Lietuvos mokyklose.

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus patyčių prevencijos programa trunka 18 mėnesių ir yra vykdoma 3 lygiais, todėl suformuojama aiški ir tvirta mokyklos bendruomenės nuostata patyčių atžvilgiu. Mokyklos personalui tinkamai pristatant ir įgyvendinant šią universalią programą, galima reikšmingai sumažinti patyčių mokykloje mastą, vykdyti jų prevenciją, pagerinti moksleivių tarpusavio santykius, sukurti mokykloje šiltą ir saugią aplinką.

Atsižvelgdama į patyčių tarp bendraamžių mastą Lietuvos mokyklose ir šios problemos sprendimą laikydama prioritetiniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pritarė šios programos diegimui Lietuvos mokyklose. Olweus patyčių prevencijos programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones ir vykdoma Lietuvos mokyklose nuo 2008 metų.

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje nuo lapkričio mėn. bus pradėtas pirmasis programos įgyvendinimo etapas.

Džiaugiamės, kad mūsų mokykla buvo atrinkta šios programos įgyvendinimui, nes manome, kad vienas svarbiausių mokyklos veiklos prioritetų yra ne vien tik suteikti mokiniams pakankamai žinių, bet ir rūpintis vaikų saugumu bei gera savijauta mokykloje.

Kviesime mokinių tėvelius ir visą mokyklos darbuotojų kolektyvą aktyviai dalyvauti įgyvendinant smurto ir patyčių prevencijos programą mūsų mokykloje. Tikimės, kad ši veiksminga programa prisidės prie glaudesnio bendradarbiavimo tarp mokyklos personalo ir tėvų, pagerins mokinių tarpusavio santykius bei mokys juos konstruktyviai spręsti kylančius tarpasmeninius konfliktus.

Aušra Černienė OLWEUS programos koordinatorė

2018-10-01

 

OLWEUS  smurto ir patyčių  prevencijos programos ( OPPP) koordinacinis komitetas

  1. Aušra Černienė- OPPP koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  2. Aurelija Bukelienė- mokymosi ir supervizijos (MSG ) I gr. grupės  vadovė.
  3. Ona Strazdienė- mokymosi ir supervizijos (MSG ) II gr. grupės vadovė.
  4. Genovaitė Kazilionienė- mokyklos socialinė pedagogė, pradinių klasių mokytoja.
  5. Alina Drobulienė- mokyklos valytoja.
  6. Stanislava Trybienė- mokyklos tarybos tėvų atstovė.
  7. Loreta Bukelienė- mokyklos tarybos tėvų atstovė.
  8. Urtė Karoblytė- mokinė.
  9. Nerilė Vanagaitė- mokinė / Evaldas Bukelis – mokinys

 

Daujėnų pagrindinės mokyklos mokytojų budėjimo grafikas

 

Savaitės diena Mokytojų pavardės
Pirmadienis A. Bukelienė, R. Paužuolienė, O. Strazdienė
Antradienis V. Stragis, V. Bagdonaitė, V. Garšvinskienė
Trečiadienis G. Sargevičienė, V. Jurkšaitienė, L. Vainauskienė
Ketvirtadienis R. Rutkienė, G. Kazilionienė, D. Kruopienė
Penktadienis V. Lazickienė, Dž.Girijotienė, A. Černienė

 

Daujėnų pagrindinės mokyklos „Nuobaudų kopetėlės“