Muzika ir žodžiai mokyt. V.Jurkšaitienėsmokyklos emblema

Himnas

MANO DAUJĖNAI

1. Yra pasauly kraštas nuostabus
Tarp lygumų kalnelis išdidus
Čia tėviškė mana brangi viena
Gėlėm ir medžiais,  smėliu papuošta

Priedainis

Tėtis ir mama, brolis ir sesė
Čia gyvena ir gyvens
Te skambės per amžius
Mūsų DAUJĖNAI
Te nestigs čia duonos nei vandens

2. Šviesiausias kaimo spindulys tai jivėliava
Prie kelio stovinti žinių pilis
Tai mūsų krašto gėris ir šviesa
Daujėnų pagrindinė mokykla

Priedainis

3. Ir gera mums čia augti šioj rimty
Takais tėvelių braidžiot paupy
Te saulė šviečia, gėlės žydi čia
Ir linksmos dainos skamba visada